چسب کریستال

به چسب های کریستالی ، چسب شیشه ای و پهن شفاف ، چسب کارتن کریستالی نیز می گویند. دلیل نامگذاری کریستال به این چسب شفاف بودن رنگ این نوار چسب ها به طوریکه کاملا ترنسپرنت بوده و پشت چسب دیده می شود.

همیشه بایستی به یاد داشته باشید برای بسته بندی هر کارتن چسب متناسب با اون رو انتخاب و استفاده کنید. برای مثال همان طور که در بالا ذکر شده چسب اولینا که از ضخامت چسبندگی 40 میکرون برخوردار هست برای کارتن های حداکثر تا وزن 12 کیلو مناسب می باشد.