چسب برق(لنت برق)

چسب برق(لنت برق) نوعی چسب نواری است که برای عایق کردن سیم های برق از تماس و اتصالی استفاده می شود. لنت برق EKF از PVC غیرقابل اشتعال با کیفیت بالا ساخته شده است.